BRUG AF PERSONDATA

Deltagerne indvilliger i at data kan videregives til Århus kommune eller en af denne udvalgt juridisk enhed med følgende formål:

- at beregne og refundere tilskud til fritidsskolen for deltagere, der er omfattet af APHEØS (Nedsat betaling til arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, handicappede, øvrige personer mellem 60 og 65 år uden arbejdsindkomst samt studerende/lærlinge).

- at anmode andre kommuner om mellemkommunal refusion for deltagere bosiddende udenfor Århus kommune.

- at indhente handicaperklæringer til stikprøvekontrol.

- at indhente deltagerlister til stikprøvekontrol.